Sony | Music Center”-anslutningen kopplas från automatiskt när enhetens USB-läge ändras till [ANDROID].

  • Android-smarttelefonen har inte stöd för uppspelning i Android-läge.
    • Ställ in enhetens USB-läge till [MSC/MTP], upprätta sedan ”Sony | Music Center”-anslutning.