Uppdatering av den fasta programvaran

FILE ERROR: Uppdateringen har inte lagrats på USB-enheten.

  • Lagra uppdateringen på USB-enheten, försök sedan igen.

UPDATE ERROR PRESS ENTER: Uppdateringen av den fasta programvaran har inte genomförts på rätt sätt.

  • Tryck på ENTER för att rensa meddelandet, försök sedan igen.
    Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.