Om Pandora®

Pandora® Tillgängligt för att streama musik via din iPhone eller Android-smarttelefon. Du kan manövrera Pandora® på en BLUETOOTH-ansluten iPhone/Android-smarttelefon från denna enhet.
Pandora® är endast tillgängligt i vissa länder.
Se
http://www.pandora.com/legal
för mer information.