Ta emot ett samtal

  1. Tryck på CALL när du tar emot ett samtal med en ringsignal.
    Samtalet påbörjas.

OBS!

  • Ringsignalen och samtalsrösten hörs i de främre högtalarna. För att välja högtalare för handsfreesamtal trycker du på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] [VOICE-OUT].

Avvisa ett samtal

Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Avsluta ett samtal

Tryck på CALL igen.