Programnamnet är felmatchat med det faktiska programmet i ”Sony | Music Center”.

  • Starta programmet igen från ”Sony | Music Center”-programmet.