Sony | Music Center” med iPhone/Android™-smarttelefon

Du måste ladda ner den senaste versionen av ”Sony | Music Center”-programmet från App Store för iPhone-smarttelefoner eller från Google Play för Android-smarttelefoner.

OBS!

  • För din säkerhet ska du följa lokala trafiklagar och -bestämmelser och inte manövrera programmet under tiden du kör fordonet.
  • Sony | Music Center” är en app som styr Sony-ljudenheter som är kompatibla med ”Sony | Music Center”, via din iPhone/Android-smarttelefon.
  • Det du kan manövrera via ”Sony | Music Center” varierar beroende på ansluten enhet.
  • Om du vill använda ”Sony | Music Center”-funktioner hittar du mer information på din iPhone/Android-smarttelefon.
  • Se följande webbplats http://www.sony.net/smcqa/, för mer information om ”Sony | Music Center”.
  • Besök webbplatsen nedan och kontrollera kompatibla iPhone/Android-smarttelefoner.
    För iPhone: besök App Store
    För Android-smarttelefon: besök Google Play