PTY visar [- - - - - - - -].

  • Aktuell station är inte en RDS-station.
  • RDS-data har inte tagits emot.
  • Stationen specificerar inte programtyp.