Söka efter en station via stationsnamn

Se till att [SEEK BY] under [GENERAL] är inställt på [A-Z] före användning.

  1. Tryck på MODE för att välja [DAB1], [DAB2] eller [DAB3].
  2. Tryck på / (SEEK –/+) för att växla till föregående/nästa station.