Ansluta med en iPhone/iPod (automatisk BLUETOOTH-ihopparning)

När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare installerat, är ansluten till USB-porten, paras enheten automatiskt ihop och ansluts med iPhone/iPod. För att aktivera automatisk BLUETOOTH-ihopparning bör du se till att [AUTO PAIR] under [BLUETOOTH] är inställt på [ON].

  1. Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din iPhone/iPod.
  2. Anslut iPhone/iPod till USB-porten.

    Se till att (BLUETOOTH) tänds i enhetens teckenfönster.

OBS!

  • Automatisk BLUETOOTH-ihopparning är inte möjligt om enheten redan är ansluten till två BLUETOOTH-enheter. Koppla i sådana fall bort en av enheterna, anslut sedan din iPhone/iPod igen.
  • Om automatisk BLUETOOTH-ihopparning inte är upprättad utför du ihopparning och upprättar BLUETOOTH-anslutning med din iPhone/iPod, precis som med annan BLUETOOTH-enhet.