Ställa klockan

 1. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
 2. Vrid kontrollratten för att välja [CLOCK], tryck sedan på den.
 3. Vrid kontrollratten för att välja [MANUAL], tryck sedan på den.
  Timvisaren blinkar.
 4. Vrid kontrollratten för att ställa in timmar och minuter.
  Tryck på / (SEEK –/+) för att flytta den digitala indikatorn.
 5. Tryck på MENU när du ställt in minuter.
  Inställningen är genomförd och klockan startar.

Visa klockan

Tryck på DSPL (visning).

Ställa in klockan automatiskt

Välj [AUTO <RDS>] i steg 3.
För DSX-B710D:
Välj [AUTO <DAB>] i steg 3.