Användning av ”Sony | Music Center

APP -----------: En anslutning med programmet har inte upprättats.

  • Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning igen.

APP DISPLAY: En skärmbild för visningsinställning av programmet öppnas.

  • Stäng skärmbilden för visningsinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP LIST: Innehållslistan för USB/iPod öppnas.

  • Stäng listan för programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP MENU: En skärmbild för inställning av programmet öppnas.

  • Stäng skärmbilden för inställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP NO DEVICE: Enheten som har programmet installerat är inte ansluten eller går inte att identifiera.

  • Upprätta BLUETOOTH-anslutning och ”Sony | Music Center”-anslutning igen.

APP SOUND: En skärmbild för ljudinställning av programmet öppnas.

  • Stäng skärmbilden för ljudinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

OPEN SONY APP:Sony | Music Center”-programmet körs inte.

  • Starta programmet.

SONY APP DISCNCTED: Programmet är frånkopplat.

  • Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning.