ระบบลำโพงสามารถทำอะไรได้บ้าง

ระบบลำโพงนี้รองรับรูปแบบเสียงแบบ Object-based เช่น Dolby Atmos และ DTS:X รวมทั้งรูปแบบภาพ HDR เช่น HDR10, HLG, และ Dolby Vision

ภาพประกอบแสดงประเภทของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบลำโพงผ่านสาย BLUETOOTH หรือเครือข่ายได้

เราท์เตอร์ LAN ไร้สาย

อินเตอร์เน็ต

ลำโพงหลังเสริม

ลำโพงเสียงทุ้มเสริม


ทีวี

ท่านสามารถรับฟังเสียงของทีวีกับระบบลำโพงด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI หรือฟังก์ชั่น BLUETOOTH ได้

การรับชมทีวี

การเชื่อมต่อทีวีด้วยฟังก์ชั่น BLUETOOTH สามารถทำอะไรได้บ้าง


เครื่องเล่น Blu-ray Disc™, กล่องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

ท่านสามารถรับฟังเสียงของอุปกรณ์ AV กับระบบลำโพงด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์ AV ด้วยสาย HDMI ได้

การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ


อุปกรณ์ USB

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ USB กับระบบลำโพงด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต (USB) ของระบบลำโพงได้

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB


อุปกรณ์เคลื่อนที่

ท่านสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เสียงแบบพกพากับระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฟังก์ชั่น BLUETOOTH หรือโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เสียงแบบพกพาด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก

การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

การฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก


หูฟัง

ท่านสามารถฟังเสียงของทีวีหรืออุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อจากหูฟังโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและหูฟังด้วยฟังก์ชั่น BLUETOOTH

การฟังเสียงโดยการจับคู่กับหูฟัง


เครือข่าย

ท่านสามารถสตรีมมิ่งการเล่นเนื้อหาเพลงหรือเล่นไฟล์เพลงหรือเล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บบน PC ของท่านกับระบบลำโพงได้โดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับเครือข่ายของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ iOS

การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับเครือข่ายสามารถทำอะไรได้บ้าง


ลำโพงเสริม

สำหรับการทำงานของลำโพงหลังเสริมและลำโพงเสียงทุ้ม โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของลำโพงนั้น

สำหรับลำโพงเสริมและลำโพงเสียงทุ้มที่รองรับ โปรดตรวจสอบบนเว็บไซต์ของ Sony