เปิดระบบลำโพงไม่ติด

  • ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟ A/C แน่นหรือไม่
  • ถอดสายไฟ AC จากเต้ารับ และจากนั้นให้เสียบสายไฟอีกครั้งหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง