เงื่อนไข: ทำการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Chromecast built-in

ระบบลำโพงนี้รองรับ Chromecast built-in ซึ่งสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังลำโพงได้

  1. กด HOME

    เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  2. เลือก [Listen] - [Chromecast built-in] จากเมนูหลัก

    ปฏิบัติขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
    หลังจากทำการตั้งค่าแล้ว [Network/Bluetooth Standby] จะถูกตั้งเป็น [On] โดยอัตโนมัติและท่านจะสามารถเล่นเพลงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าระบบลำโพงจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน

การเล่นและควบคุมเพลงของท่านด้วย Google Assistant

ระบบลำโพงนี้รองรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Google Assistant ได้ด้วย Chromecast built-in เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมเพลงของท่านด้วยเสียงของท่านได้ เชื่อมโยงระบบลำโพงเข้ากับแอพ Google Home บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านได้ง่ายๆ สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ้างอิงจากแอพ Google Home