ฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ทำงานไม่ถูกต้อง

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับระบบลำโพง
 • เปิดฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
 • ให้รอครู่หนึ่ง และจากนั้นให้ลองใหม่อีกครั้ง หากท่านถอดปลั๊กของระบบลำโพง อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ ให้รอประมาณ 15 วินาทีหรือมากกว่า และจากนั้นให้ลองอีกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงรองรับฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI
 • เปิดใช้งานฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน
 • ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมด้วยฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI จะกำหนดด้วยมาตรฐาน HDMI CEC ต่อไปนี้:
  • อุปกรณ์บันทึก (เครื่องบันทึก Blu-ray Disc, เครื่องบันทึก DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
  • อุปกรณ์การเล่น (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, เครื่องเล่น DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง (ระบบลำโพงนี้จะใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่ง)
  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปรับสัญญาณ: สูงสุด 4 เครื่อง
  • ระบบเสียง (เครื่องรับสัญญาณ/หูฟัง): สูงสุด 1 เครื่อง (ใช้งานโดยระบบลำโพงนี้)