การใช้ Spotify

ท่านสามารถเลือกเพลงบนแอพ Spotify และเล่นเพลงนั้นบนระบบลำโพงได้

การเล่นเพลงบนระบบลำโพงโดยใช้ฟังก์ชั่น “Spotify Connect

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรีโมทสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อดูวิธีการตั้งค่า

คำแนะนำ

  • หากตั้งค่า [Network/Bluetooth Standby] เป็น [On] ท่านจะสามารถเล่นเพลงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าระบบลำโพงจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
  • รูปภาพ เช่น ปกอัลบั้ม จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอการเล่นหากเนื้อหาที่เล่นรองรับคุณสมบัตินี้

การเล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เล่นไปแล้วต่อ

  1. กด MUSIC SERVICE

    เมื่อท่านเล่นเพลงจาก Spotify บนระบบลำโพงแล้ว ระบบจะเล่นเพลงที่เล่นจาก Spotify ต่อ

หมายเหตุ

  • แอพ Spotify อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาค