เกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง

  • ท่านอาจไม่สามารถปรับระดับเสียงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหูฟังที่รองรับ BLUETOOTH
  • สัญญาณเข้า BLUETOOTH จะถูกปิดการทำงานเมื่อตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Off] หรือ [Transmitter]
  • ท่านสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ถึง 9 เครื่อง หากลงทะเบียนอุปกรณ์ BLUETOOTH ถึงเครื่องที่ 10 แล้ว อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไว้ในลำดับแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องใหม่
  • ระบบลำโพงจะสามารถแสดงอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ตรวจพบได้มากถึง 15 เครื่อง ใน [Device List]
  • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงหรือการตั้งค่าในเมนูตัวเลือกขณะที่กำลังส่งสัญญาณเสียงไปที่หูฟังที่รองรับ BLUETOOTH ได้
  • การเล่นเสียง/เพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH จะล่าช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเล่นกับระบบลำโพง เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไร้สายของ BLUETOOTH
  • ท่านสามารถเปิดหรือปิดการรับสัญญาณของเสียง LDAC จากอุปกรณ์ BLUETOOTH ใน [Bluetooth Settings]