ระบบลำโพงปิดเมื่อปิดทีวี

  • ตรวจสอบการตั้งค่าของ [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] เมื่อตั้งค่า [Standby Linked to TV] เป็น [On] หรือ [Auto] ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดทีวี