การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงให้เหมาะกับแหล่งสัญญาณเสียง (โหมดเสียง)

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเอฟเฟกต์เสียงที่ได้ตั้งค่าไว้ให้เหมาะสมกับแหล่งสัญญาณเสียงแต่ละประเภทได้อย่างง่ายดาย

ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานเมื่อ [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] ตั้งค่าเป็น [Sound Mode On]

 1. กด AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC หรือ STANDARD เพื่อเลือกโหมดเสียง

  โหมดเสียงที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

  • [Auto Sound]: การตั้งค่าเสียงที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามแหล่งสัญญาณเสียง
  • [Cinema]: ท่านจะรู้สึกดื่มด่ำไปกับเสียงที่ดังมาจากด้านหลังของท่านและโอบล้อมรอบตัวท่าน โหมดนี้เหมาะกับการรับชมภาพยนตร์
  • [Music]: สามารถแสดงความมีชีวิตชีวาและความสดใสของเสียงออกมาได้อย่างละเอียด โหมดนี้เหมาะกับการเพลิดเพลินไปกับเพลงที่ท่านสามารถขยับตามได้
  • [Standard Surround]: เสียงของรายการทีวีจะได้ยินชัดเจนขึ้น

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นโหมดเสียงจะถูกปิดการทำงานในสภาวะดังต่อไปนี้
  • ใช้งาน Chromecast built-in
  • ใช้งาน AirPlay
  • อุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่ในโหมดส่งสัญญาณ BLUETOOTH
  • ระดับเสียงทดสอบถูกปล่อยออกมา
 • โหมดเสียงไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้า TV ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบโหมดเสียงได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
 • อาจไม่มีการใช้เอฟเฟกต์ของ [Sound Field Optimization] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโหมดเสียงร่วมกับแหล่งสัญญาณเสียง