การใช้เมนู [Advanced Settings]

ท่านสามารถทำการปรับเปลี่ยนรายการต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น รูปภาพและเสียงบนเมนู [Advanced Settings]

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

  หน้าจอ [Advanced Settings] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

 3. เลือกรายการการตั้งค่า
  • [Speaker Settings]: ดำเนินการตั้งค่าลำโพงสำหรับการติดตั้งและการเชื่อมต่อต่างๆ
  • [Audio Settings]: ดำเนินการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก
  • [HDMI Settings]: ดำเนินการตั้งค่า HDMI
  • [Bluetooth Settings]: ดำเนินการตั้งค่าฟังก์ชั่น BLUETOOTH อย่างละเอียด
  • [System Settings]: ดำเนินการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบลำโพง
  • [Network Settings]: ดำเนินการตั้งค่าอินเตอร์เน็ตอย่างละเอียด
  • [Resetting]: ตั้งค่าระบบลำโพงใหม่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
  • [Software Update]: อัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงหรือลำโพงเสียงทุ้มเสริม/ลำโพงหลัง