การใช้ Sony | Music Center

Sony | Music Center เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมอุปกรณ์เสียงของ Sony ที่รองรับโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต


สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Sony | Music Center โปรดอ้างอิงจาก URL ต่อไปนี้

https://www.sony.net/smcqa/

  1. ติดตั้งแอพ Sony | Music Center ฟรีลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่
  3. เริ่มใช้งาน Sony | Music Center
  4. ใช้งานโดยปฏิบัติตามหน้าจอของ Sony | Music Center

หมายเหตุ

  • ใช้ Sony | Music Center เวอร์ชั่นล่าสุด หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านฟังก์ชั่น BLUETOOTH ได้ ให้ถอนการติดตั้ง Sony | Music Center และลองเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชั่น BLUETOOTH อีกครั้ง

คำแนะนำ

  • เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครือข่ายเดียวกับเครือข่ายของระบบลำโพง