รีโมทคอนโทรล

ภาพประกอบแสดงแต่ละชิ้นส่วนของรีโมทคอนโทรล

 1. (เปิด/ปิด)

  เปิดระบบลำโพงหรือตั้งค่าให้อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน

  ปุ่ม (MUSIC SERVICE)

  หากท่านเล่นเพลงบน Spotify ผ่านระบบลำโพงไว้ก่อนหน้านี้ ท่านจะสามารถเล่นต่อได้โดยการกดปุ่มนี้

  อาจไม่มีปุ่มนี้ในบางประเทศ/ภูมิภาค

  BLUETOOTH

  TV

  HDMI1

  HDMI2

  USB

  ANALOG

 2. AUTO SOUND

  CINEMA

  MUSIC

  STANDARD

  VOICE

  IMMERSIVE AE

  NIGHT

 3. DIMMER

  DISPLAY

  แสดงข้อมูลการเล่นบนหน้าจอทีวี

  ข้อมูลการเล่นจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าสำหรับสัญญาณเข้าทีวี

 4. (ขึ้น)/ (ลง)/ (ซ้าย)/ (ขวา)

  (ป้อน)

  BACK

  OPTIONS

  แสดงเมนูตัวเลือกบนหน้าจอทีวี

  เมนูตัวเลือกจะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าสำหรับสัญญาณเข้าทีวี

  HOME

 5. REAR (ระดับเสียงของลำโพงหลัง) +/

  ปรับระดับเสียงของลำโพงหลังเสริมเมื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้าด้วยกัน

  (ระดับเสียง) +(*)/

  ปรับระดับเสียง

  SW (ระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้ม) +/

  ปรับระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มในตัวหรือลำโพงเสียงทุ้มเสริมเมื่อเชื่อมต่อ

  (ปิดเสียง)

  ปิดเสียงชั่วคราว

 6. TV/AUDIO SYSTEM

  สลับสัญญาณออกสำหรับเสียงทีวีที่เชื่อมต่อระหว่างทีวีและระบบลำโพง

  หมายเหตุ

  • ปุ่มนี้จะทำงานในสภาวะต่อไปนี้
   • ทีวีที่เชื่อมต่อรองรับฟังก์ชั่นควบคุมเสียงของระบบ
   • ฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ของระบบลำโพงถูกตั้งค่าเป็น
 7. ปุ่มควบคุมการเล่น

  (ก่อนหน้า)/ (ถัดไป)

  เลือกแทร็คหรือไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไป

  การกดค้างไว้จะเป็นการเลื่อนการค้นหาย้อนกลับหรือไปข้างหน้า (เลื่อนย้อนกลับ/เลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว) ระหว่างการเล่น

  (เล่น/หยุดชั่วคราว)(*)

  เริ่มเล่น หยุดเล่นชั่วคราว หรือเริ่มเล่นใหม่อีกครั้ง (เล่นต่อ)

 8. AUDIO(*)

*ปุ่ม AUDIO, (เล่น/หยุดชั่วคราว) และ (ระดับเสียง) + จะมีจุดนูนอยู่บนปุ่ม ให้ใช้จุดนูนนี้เป็นตัวควบคุมระหว่างการใช้งาน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล

เมื่อระบบลำโพงไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่

ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่แมงกานีส R03 (ขนาด AAA)