การใช้ AirPlay

ระบบลำโพงนี้รองรับ AirPlay 2 ท่านสามารถเลือกเนื้อหาเพลงบนอุปกรณ์ iOS ได้ เช่น iPhone, iPad, และ iPod touch และสตรีมไปยังระบบลำโพง

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS โดยใช้ Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่
  2. เล่นเพลงที่ท่านต้องการจะสตรีมบนอุปกรณ์ iOS
  3. แสดงไอคอน AirPlay ( ) บนอุปกรณ์ iOS และแตะที่ไอคอน
  4. เลือกระบบลำโพงเป็นลำโพงที่จะสตรีมบนอุปกรณ์ iOS

    เพลงจะเล่นบนระบบลำโพง

คำแนะนำ

  • นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกลำโพงอื่นพร้อมกันกับระบบลำโพง และสตรีมเพลงผ่านลำโพงหลายตัวได้

การสตรีมเพลงบนระบบลำโพงโดยการพูดคำสั่งกับ Siri

หากท่านเพิ่มระบบลำโพงไปยังแอพ Home บนอุปกรณ์ iOS ท่านจะสามารถสตรีมเพลงไปยังระบบลำโพงได้โดยการพูดคำสั่งกับ Siri

หมายเหตุ

  • เนื่องจากระบบลำโพงไม่มีไมโครโฟน ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถพูดคำสั่งกับระบบลำโพงเพื่อสั่งงานได้
  • ระบบลำโพงไม่สามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่นของ Siri ได้