การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหูฟังจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

  • เมื่อใช้ Chromecast built-in จะไม่สามารถเชื่อมต่อหูฟังกับระบบลำโพงผ่านฟังก์ชั่น BLUETOOTH ได้