การเล่นเพลงด้วยแอพ Amazon Music

เมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน/iPhone ที่ติดตั้งแอพ Amazon Music ไว้ ท่านจะสามารถเล่นเพลงจาก Amazon Music ได้

ท่านสามารถเล่นเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio ที่มีอยู่ใน Amazon Music ได้เช่นกัน

ในการเล่นเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิก Amazon Music Unlimited

หมายเหตุ

 • ในการดาวน์โหลดแอพและใช้บริการเครือข่าย อาจต้องลงทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการสื่อสารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ Amazon Music บนสมาร์ทโฟน/iPhone ของท่าน

 2. เริ่มการทำงานของแอพ Amazon Music และเลือกเพลงที่ท่านต้องการเล่น

  แทร็คเพลงที่ถูกระบุด้วยไอคอน [360] จะรองรับ 360 Reality Audio

 3. แตะไอคอนแคสต์ ( )
 4. เลือกระบบลำโพงเป็นปลายทางการเล่นเพลง

  แตะชื่อของระบบลำโพงที่ปรากฏพร้อมไอคอน Alexa Cast ( ) หรือไอคอนแคสต์ ( )

หมายเหตุ

 • เมื่อเลือกอุปกรณ์การเล่น การเลือกชื่อของระบบลำโพงที่ปรากฏพร้อมไอคอน AirPlay ( ) จะไม่ได้เป็นการเปิดใช้งานการเล่น 360 Reality Audio
 • ด้วย Sony | Music Center ท่านสามารถตรวจสอบบริการสตรีมมิ่งที่มีเพลงที่รองรับ 360 Reality Audio บน Sony | Music Center ให้เลือกระบบลำโพง จากนั้นเลือก [Settings] - [About 360 Reality Audio] - [Next]
 • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบของแอพอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า