ระบบลำโพงจะปิดแล้วเปิดใหม่

  • เมื่อเชื่อมต่อทีวีด้วยคุณภาพที่ต่างจากคุณภาพของระบบลำโพง ระบบลำโพงอาจปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าสัญญาณออกของภาพ