รีโมทคอนโทรลของระบบลำโพงนี้ไม่ทำงาน

  • เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบน Bar Speaker
  • ย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่อยู่ระหว่างรีโมทคอนโทรลกับระบบลำโพงออกไป
  • หากแบตเตอรี่อ่อน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนในรีโมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกดปุ่มที่ถูกต้องบนรีโมทคอนโทรล