การปรับความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดง (DIMMER)

ท่านสามารถปรับความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดง BLUETOOTH ได้ ความสว่างของไฟแสดงการทำงานสำหรับลำโพงเสียงทุ้มเสริมและลำโพงหลังจะเปลี่ยนไปด้วย

 1. กด DIMMER ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดแสดงผลที่ต้องการ

  โหมดแสดงผลจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

  • [Dimmer: Bright]: จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะติดสว่าง
  • [Dimmer: Dark]: จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะติดสลัว
  • [Dimmer: Off]: จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะปิด

หมายเหตุ

 • จอแสดงผลที่แผงด้านหน้าจะปิดเมื่อเลือก [Dimmer: Off] ซึ่งจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท่านกดปุ่มใดๆ จากนั้นจะปิดลงอีกครั้งหากท่านไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงอาจจะไม่ปิดลง ในกรณีนี้ ความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดงจะเหมือนกับ [Dimmer: Dark]
 • โหมดแสดงผลไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบโหมดแสดงผลได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า