การเชื่อมต่อระบบลำโพงกับเครือข่ายสามารถทำอะไรได้บ้าง

ท่านสามารถสตรีมมิ่งการเล่นเนื้อหาเพลงผ่านระบบลำโพงได้โดยการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ iOS หรือเล่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ผ่านระบบลำโพงได้โดยการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

พอร์ต Wi-Fi ของระบบลำโพงมีฟังก์ชั่นเราท์เตอร์ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเสียงไปยังผลิตภัณฑ์เสียงอื่นของ Sony ได้

ภาพประกอบแสดงวิธีการเล่นเสียงของระบบลำโพงจาก PC หรืออุปกรณ์ iOS/สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย

 • 360 Reality Audio

  ท่านสามารถเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio บนระบบลำโพงได้โดยการเลือกเนื้อหานั้นบนแอพบริการสตรีมมิ่งที่รองรับ 360 Reality Audio

 • Spotify

  ท่านสามารถเลือกเพลงบนแอพ Spotify และเล่นเพลงนั้นบนระบบลำโพงได้

  ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรีโมทสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อดูวิธีการตั้งค่า

 • Chromecast built-in™

  ท่านสามารถเลือกเพลงบนแอพที่ใช้ Chromecast และเล่นเพลงนั้นบนระบบลำโพงได้

 • Amazon Alexa

  ท่านสามารถใช้การควบคุมด้วยเสียง เช่น การเล่นเพลง, ไปยังเพลงถัดไป/ก่อนหน้า, การปรับระดับเสียง ฯลฯ บนบริการสตรีมมิ่งได้โดยการใช้ระบบลำโพงร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Alexa ในตัว (ไม่ได้ให้มา)

 • AirPlay

  ระบบลำโพงนี้รองรับ AirPlay ท่านสามารถเล่นเพลงบนระบบลำโพงได้โดยการใช้งานอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์

 • Sony | Music Center

  ท่านสามารถควบคุมระบบลำโพงแบบไร้สายได้โดยการติดตั้งแอพ “Sony | Music Center” บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตของท่าน

 • เครือข่ายในบ้าน

  ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านบนเครือข่ายผ่านเครือข่ายในบ้านของท่านได้

หมายเหตุ

 • เซิร์ฟเวอร์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับระบบลำโพง