การเชื่อมต่อทีวีด้วยฟังก์ชั่น BLUETOOTH สามารถทำอะไรได้บ้าง

เมื่อใช้ทีวี Sony(*) ที่มีฟังก์ชั่น BLUETOOTH ท่านสามารถรับฟังเสียงของทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีแบบไร้สาย

*ทีวีต้องรองรับ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ของโปรไฟล์ BLUETOOTH

ทีวี Sony

เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

หมายเหตุ

  • หากเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีโดยใช้ฟังก์ชั่น BLUETOOTH ท่านจะไม่สามารถแสดงหน้าจอการทำงานของระบบลำโพง เช่น เมนูหลักบนหน้าจอทีวีได้ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นของระบบที่นอกเหนือจากฟังก์ชั่นการรับฟังเสียงของทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี
    สำหรับการใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมดของระบบลำโพง ให้เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)