การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ iOS

ระบบลำโพงนี้รองรับ Apple Setup

เมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้ ท่านจะสามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงกับเครือข่ายเดียวกันกับที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของท่านผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องป้อนชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน

  1. กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับระบบลำโพง

    เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
  3. เลือก [Network Settings]

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Wi-Fi Connection] ตั้งค่าเป็น [On]

  4. เลือก [Internet Settings] - [Next]
  5. เลือก [Use Apple Setup]
  6. ใช้งานอุปกรณ์ iOS โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ