ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
  • ปิดเราท์เตอร์ LAN ไร้สายแล้วเปิดใหม่