เกี่ยวกับคู่มือต่างๆ ของระบบลำโพง

ข้อมูลต่างๆ จะประกอบอยู่ในคู่มือแต่ละเล่มดังที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

แนะนำขั้นตอนเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งและการเชื่อมต่อสำหรับใช้งานระบบลำโพงและการทำงานต่างๆ ไปจนถึงขั้นตอนการเล่นเพลง


คู่มือการใช้งาน

อธิบายการทำงานพื้นฐาน

  • การเชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ
  • การเล่นเพลง/เสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI หรือฟังก์ชั่น BLUETOOTH
  • การปรับตั้งเสียง ฯลฯ


คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนเว็บไซต์) (เอกสารนี้)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมด รวมถึงการใช้งานขั้นสูง

  • การเล่นเพลง/เสียงด้วยฟังก์ชั่นเครือข่าย
  • รายละเอียดเกี่ยวกับรายการเมนู ฯลฯ

คำแนะนำ

  • คำแนะนำในคู่มือเหล่านี้จะอธิบายการทำงานต่างๆ ที่ใช้ปุ่มควบคุมบนรีโมทคอนโทรล
    ท่านสามารถใช้ปุ่มบน Bar Speaker ได้ หากปุ่มดังกล่าวมีชื่อเดียวกันหรือคล้ายกันกับชื่อบนปุ่มรีโมทคอนโทรล
  • ตัวอักษรในวงเล็บ [ ] จะปรากฏบนหน้าจอทีวีหรือจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า
  • ในภาพประกอบจะไม่แสดงรายละเอียด