การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่เสร็จสมบูรณ์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่าง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟัง BLUETOOTH ที่ต้องการเชื่อมต่อเปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชั่น BLUETOOTH แล้ว
  • นำระบบลำโพงนี้และหูฟัง BLUETOOTH เข้ามาอยู่ใกล้กัน
  • จับคู่ระบบลำโพงนี้กับหูฟัง BLUETOOTH อีกครั้ง ท่านอาจจำเป็นต้องยกเลิกการจับคู่ของหูฟัง BLUETOOTH กับระบบลำโพงนี้ก่อน
  • ข้อมูลการจับคู่อาจถูกลบ ทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง