ฟังก์ชั่นไร้สาย (LAN ไร้สาย, ฟังก์ชั่น BLUETOOTH หรือลำโพงเสียงทุ้มเสริม/ลำโพงหลัง) ไม่เสถียร

  • ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากทีวีไว้ใกล้กับระบบลำโพง