การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

สำหรับการใช้งานฟังก์ชั่น BLUETOOTH ท่านจะต้องทำการจับคู่ระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้ล่วงหน้า

 1. กดปุ่ม BLUETOOTH ค้างไว้ 2 วินาที
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker กะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงินและ [PAIRING] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

  ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่

 3. ค้นหาระบบลำโพงโดยดำเนินการจับคู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

  รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่

  สำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่

 4. จับคู่ระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการเลือก “HT-A7000” จากรายชื่อบนหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่

  หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000”

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินและ [BT] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

  การเชื่อมต่อระหว่างระบบลำโพงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์

 6. เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอพเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

  เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

 7. ปรับระดับเสียง

  ท่านสามารถเล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยใช้ปุ่มควบคุมการเล่นบนรีโมทคอนโทรล

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของฟังก์ชั่น BLUETOOTH

สถานะ ไฟแสดง BLUETOOTH
กำลังอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมการจับคู่ กะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงิน
กำลังทำการเชื่อมต่อ กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

คำแนะนำ

 • หากยังไม่เคยมีการจับคู่อุปกรณ์มาก่อน (เช่น หลังจากที่ซื้อระบบลำโพงนี้มา) ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยเพียงแค่เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็นสัญญาณเข้า BLUETOOTH
 • ทำการจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สองและเครื่องอื่นๆ