การใช้เมนูหลัก

ท่านสามารถแสดงเมนูหลักบนหน้าจอทีวีด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีผ่านทางสาย HDMI

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. กด (ขึ้น)/ (ซ้าย)/ (ขวา) เพื่อเลือกหมวดหมู่ที่ท่านต้องการ จากนั้นกด (ลง) หรือ (ป้อน)

  รายการต่างๆ สำหรับหมวดหมู่ที่เลือกจะปรากฏขึ้นใต้รายชื่อหมวดหมู่บนหน้าจอทีวี

  • [Watch]: เลือกสัญญาณเข้าของทีวีหรืออุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง
  • [Listen]: เลือกสัญญาณเข้าของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพงหรือบริการเพลงสำหรับเล่นในระบบลำโพง
  • [Setup]: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นพื้นฐานโดยใช้ [Easy Setup] หรือการตั้งค่าขั้นสูงต่างๆ ของระบบลำโพง
 3. กด (ขึ้น)/ (ลง)/ (ซ้าย)/ (ขวา) เพื่อเลือกรายการที่ท่านต้องการ จากนั้นกด (ป้อน)

  สัญญาณเข้าที่เลือกหรือหน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  การย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด BACK