หากการส่งสัญญาณแบบไร้สายไม่เสถียร

หากท่านใช้งานระบบแบบไร้สายหลายตัว เช่น LAN ไร้สาย สัญญาณแบบไร้สายอาจไม่เสถียร ในกรณีนี้ อาจปรับปรุงคุณภาพการส่งสัญญาณได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
 3. เลือก [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel]
 4. เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ
  • [On]: โดยปกติ ให้เลือกค่านี้ ระบบลำโพงจะเลือกช่องสัญญาณในการส่งสัญญาณที่ดีกว่าให้โดยอัตโนมัติ โหมดที่มีความเสถียรมากกว่าสำหรับการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
  • [Off]: ระบบลำโพงจะเลือกช่องสัญญาณจากแถบคลื่นความถี่ที่จำกัดเพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณไร้สายภายนอก หากเสียงเบาลงในระหว่างที่เลือก [On] สามารถปรับให้เสียงดังขึ้นได้โดยการเลือก [Off]

หมายเหตุ

 • หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [RF Channel] จาก [Off] เป็น [On] อาจต้องใช้เวลา 1 นาทีในการเชื่อมต่อใหม่
 • การตั้งค่านี้จะไม่ปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค