การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 2K/4K

ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียง เช่น Dolby Atmos, Dolby TrueHD และ DTS:X ด้วยคุณภาพที่สูงออกมาได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV เข้ากับระบบลำโพง

  1. เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV และ HDMI IN 1 หรือช่องเสียบ HDMI IN 2 บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

    สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

    เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

คำแนะนำ

  • หากทีวีรองรับ eARC ท่านจะยังสามารถส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวี ในกรณีนี้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น eARC ของทีวี
  • เลือกสาย HDMI และการตั้งค่า [HDMI Signal Format] ที่เหมาะสมตามรูปแบบภาพที่ส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง