การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายบนเมนูหลัก

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ล่วงหน้า

 • ชื่อเครือข่าย (SSID)(*)
 • รหัสความปลอดภัย (รหัสผ่าน) (**)

* SSID (ชื่อเครือข่าย) เป็นชื่อที่ระบุจุดเชื่อมต่อเฉพาะ

**ข้อมูลนี้จะมีอยู่ที่ป้ายบนเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย/จุดเชื่อมต่อของท่าน, คู่มือการใช้งาน, บุคคลที่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของท่าน หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
 3. เลือก [Network Settings]

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Wi-Fi Connection] ตั้งค่าเป็น [On]

 4. เลือก [Internet Settings] - [Next]
 5. เลือก [Search for Wi-Fi network]

  รายการชื่อเครือข่ายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 6. เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการ (SSID)

  เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้เลือก [New connection registration] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 7. ป้อนรหัสความปลอดภัย (หรือรหัสผ่าน) โดยใช้แป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ จากนั้นให้เลือก [Enter]

  ระบบลำโพงจะเริ่มเชื่อมต่อกับเครือข่าย