ภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งออกมาจากทีวีเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่

  • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] เป็น [On] บนระบบลำโพง จากนั้นให้ตั้งค่า [Standby Through] เป็น [Auto] หรือ [On]
  • เปิดระบบลำโพง จากนั้นสลับสัญญาณเข้าเป็นสัญญาณจากอุปกรณ์ที่กำลังเล่น
  • หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony ที่รองรับฟังก์ชั่น การควบคุม HDMI ให้ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] เป็น [On]