การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับรูปแบบภาพ 8K

เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ท่านจะสามารถเล่นวิดีโอ 8K และเสียงคุณภาพสูง เช่น Dolby Atmos, Dolby TrueHD หรือ DTS:X

 1. เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)
 2. ตรวจสอบว่าช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ eARC บนทีวีรองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K

  โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ eARC บนทีวีรองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K:

  เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 บนระบบลำโพงและช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV ด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

  ทีวี

  รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K

  สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

  เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ


  เมื่อช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ eARC บนทีวีไม่รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K:

  เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอด้วยสาย 8K บนทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่น eARC ของทีวีเปิดอยู่

  ทีวี

  รองรับสัญญาณเข้าวิดีโอ 8K

  สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

  เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล่องทีวีดิจิตอล, เกมคอนโซล ฯลฯ

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

คำแนะนำ

 • เลือกสาย HDMI และการตั้งค่า [HDMI Signal Format] ที่เหมาะสมตามรูปแบบภาพที่ส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง