ไม่สามารถปิดระบบลำโพงได้

  • ระบบลำโพงอาจอยู่ในโหมดสาธิตการทำงาน หากต้องการยกเลิกโหมดสาธิตการทำงาน ให้รีเซ็ตระบบลำโพง กด (เปิด/ปิด) และ (ระดับเสียง) บน Bar Speaker ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที