ระบบลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับทีวีด้วยฟังก์ชั่น BLUETOOTH

  • เมื่อท่านเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกยกเลิก