ไม่สามารถปิดระบบลำโพงหรือไม่สามารถใช้งาน [Advanced Settings]ได้/เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด [.DEMO] จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและจะไม่สามารถปิดระบบลำโพงได้

  • ระบบลำโพงอาจอยู่ในโหมดสาธิตการทำงาน หากต้องการยกเลิกโหมดสาธิตการทำงาน ให้รีเซ็ตระบบลำโพง กด (เปิด/ปิด) และ (ระดับเสียง) บน Bar Speaker ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที