ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์รอบทิศทาง

  • การประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสัญญาณเข้าและโหมดเสียง เอฟเฟกต์รอบทิศทางอาจมีผลไม่มาก ขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือแผ่นดิสก์
  • การเล่นเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกดิจิตอลบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ