การเชื่อมต่อลำโพงเสริมด้วยการเชื่อมต่อแบบแมนนวล

ลำโพงเสริมจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของลำโพงเสริม

หากไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเสริมเข้ากับระบบลำโพงโดยอัตโนมัติได้ ให้ดำเนินการเชื่อมต่อแบบแมนนวลโดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
 3. เลือก [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking]

  หน้าจอ [Start manual linking] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

 4. กด LINK บนลำโพงเสริม

  ไฟแสดงการทำงานของลำโพงเสริมที่กด LINK แล้วจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีเขียว

 5. เลือก [Start]

  การเชื่อมโยงแบบแมนนวลจะเริ่มขึ้น

  กระบวนการเชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

  หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบแมนนวล ให้เลือก [Cancel]

 6. เมื่อลำโพงเสริมที่ท่านต้องการเชื่อมต่อแสดง [Connected] ให้เลือก [Finish]
 7. กด (ป้อน)

  การเชื่อมต่อแบบแมนนวลจะเสร็จสมบูรณ์และไฟแสดงการทำงานของลำโพงเสริมจะติดสว่างเป็นสีเขียว

หมายเหตุ

 • หากท่านดำเนินการ [Start manual linking], [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Link mode] จะถูกตั้งค่าเป็น [Manual] โดยอัตโนมัติ
 • จะมีเพียงลำโพงที่ [Connected] ซึ่งปรากฏในขั้นตอนที่ 6 เท่านั้นที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง หากลำโพงเสริมไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1