ภาพบนหน้าจอทีวีผิดเพี้ยน

  • อาจเกิดสัญญาณรบกวนจากฟังก์ชั่นไร้สายระหว่างทีวี/อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ และระบบลำโพง ติดตั้งระบบลำโพงห่างจากทีวี/อุปกรณ์ไร้สายอื่น
  • อาจเกิดสัญญาณรบกวนของแถบคลื่นความถี่ระหว่าง LAN ไร้สายและการเชื่อมต่อแบบไร้สายของลำโพงเสริม เปลี่ยนแถบความถี่ของการเชื่อมต่อ LAN ไร้สายของทีวีหรืออุปกรณ์อื่นที่กำลังเล่นภาพเป็น 2.4 GHz