เนื้อหา HDR ไม่สามารถแสดงเป็นภาพแบบ HDR (high-dynamic range) ได้

  • ตรวจสอบการตั้งค่าของทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีของท่านและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • อุปกรณ์ AV อาจไม่สามารถแสดงเนื้อหา HDR ในรูปแบบ HDR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [HDMI Signal Format] เปลี่ยนการตั้งค่าของ [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] ตามรูปแบบภาพที่รองรับโดยอุปกรณ์ AV