เมื่อรับชมจากอุปกรณ์อื่น

  1. กด OPTIONS

    เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  2. เลือก [A/V sync]
  3. ปรับความเหลื่อมโดยใช้ (ขึ้น)/ (ลง) จากนั้นกด (ป้อน)

    ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 มิลลิวินาที ถึง 300 มิลลิวินาที โดยปรับครั้งละ 25 มิลลิวินาที

คำแนะนำ

  • หากทีวีของท่านมีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียง ให้ใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวในการปรับตั้ง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี